گزارش جامع بازرسی کل لرستان در قالب ” هدیه به دولت ” تقدیم استاندار شدایسنا/لرستان بازرس کل لرستان گفت: گزارش جامع بازرسی کل استان در قالب ” هدیه به دولت ” تقدیم استاندار شد.

دکتر سعید  رازانی در جلسه با استاندار لرستان با اشاره به رویکرد سازمان بازرسی بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های دولتی زیر نظر رئیس قوه قضاییه را بر عهده  دارد.

وی در ادامه گزارش جامع  بازرسی کل استان در قالب ” هدیه به دولت ” تقدیم استاندار لرستان کرد و افزود: این گزارش شامل آسیب‌ها و چالش‌های  استان به همراه راهکارهای رفع آنها است.
وی خاطرنشان کرد: گزارش هدیه به دولت شامل مهم ترین چالش ها و مشکلاتی است که در حوزه استان وجود دارد و به راهکارهای پیشنهادی هر حوزه برای رفع این چالش ها و مشکلات پرداخته شده است.
رازانی با اشاره به برخی اقدامات موثر این بازرسی کل در سال جاری (سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها) افزود: بازرسی کل استان، نظارت بر دستگاههای اجرایی، نهادها و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه را به عهده دارد و با توجه به گستردگی دستگاه‌های اجرایی و تعداد محدود پرسنل، بر این اساس هر ساله برنامه‌های مصوب مشخص می‌شود که از کدام دستگاه‌های اجرایی و حول چه موضوعات و محورهایی بازرسی به عمل آوریم و در پایان هر سال برنامه‌های سال آینده مشخص می‌شود.

بازرس کل لرستان اضافه کرد: علاوه بر بازرسی‌های مستمر، بازرسی موردی و فوق العاده نیز حسب گزارش‌های واصله انجام می‌شود.

وی ادامه داد: پس از اتمام بازرسی نیز گزارش اصلی که حاوی روند بازرسی و نتایج حاصل از آن و پیشنهادهایی که برای بهبود فرآیند و رفع اشکالات ضروری است ارائه می‌شود. همچنین در کنار گزارش اصلی ممکن است گزارش اختصاصی تعقیب کیفری و یا اداری نیز تنظیم و به مراجع ذیصلاح ارسال شود.

شناسایی منافذ فرار مالیاتی و بازگشت میلیاردها تومان مالیات به سازمان امور مالیاتی 

رازانی با بیان اینکه از طریق اجرای بازرسی‌های برنامه‌ای مانند بازرسی امور مالیاتی (ماده ۱۶۹) منافذ فرار مالیاتی شناسایی و مراتب به دستگاه‌های اجرایی و سازمان امور مالیاتی استان اعلام شده و از این طریق موجب شده که میلیاردها تومان مالیات به نفع دولت شناسایی و زمینه واریز آنها به حساب سازمان امور مالیاتی فراهم شود.

بازرس کل لرستان عنوان کرد: همچنین از طریق نظارت بر انجام مناقصه‌ها و قراردادها از تضییع حقوق دولت جلوگیری شده است از جمله در پروژه احداث پل بلل‌وند با نظارت بموقع بازرسی کل این امر صورت گرفت.

وی گفت: در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید نیز با پیگیری‌های مستمر این بازرسی کل مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی با بانک ها مرتفع و بسیاری از تقاضاهایی که در سامانه ستاد تسهیل باقی مانده بود با پیگیری همکاران بازرسی تعیین تکلیف شده‌اند.

رازانی گفت: با توجه به گستردگی دستگاه‌های اجرایی و تعداد محدود پرسنل، بر این اساس هر ساله بر اساس برنامه‌های مصوب مشخص می‌شود که از کدام دستگاه‌های اجرایی و حول چه موضوعات و محورهایی بازرسی بعمل آوریم و در پایان هر سال برنامه‌های سال آینده مشخص می‌شود.

وی افزود: علاوه بر بازرسی‌های مستمر، بازرسی موردی و فوق العاده نیز حسب گزارش‌های واصله انجام می‌شود. پس از اتمام بازرسی نیز گزارش اصلی که حاوی روند بازرسی و نتایج حاصل از آن و پیشنهادهایی که برای بهبود فرآیند و رفع اشکالات ضروری است ارائه می‌شود. همچنین در کنار گزارش اصلی ممکن است گزارش اختصاصی تعقیب کیفری و یا اداری نیز تنظیم و به مراجع ذیصلاح ارسال شود.

رازانی در ادامه افزود: از طریق اجرای بازرسی‌های برنامه‌ای مانند بازرسی امور مالیاتی (ماده ۱۶۹) منافذ فرار مالیاتی شناسایی و مراتب به دستگاه‌های اجرایی و سازمان امور مالیاتی استان اعلام شده و از این طریق موجب شده که میلیاردها تومان مالیات به نفع دولت شناسایی و زمینه واریز آنها به حساب سازمان امور مالیاتی فراهم شود. همچنین از طریق نظارت بر انجام مناقصه‌ها و قراردادها از تضییع حقوق دولت جلوگیری شده است از جمله در پروژه احداث پل بللوند با نظارت بموقع بازرسی کل این امر صورت گرفت.

بازرس کل لرستان گفت: در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید نیز با پیگیری‌های مستمر این بازرسی کل مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی با بانک ها مرتفع و بسیاری از تقاضاهایی که در سامانه ستاد تسهیل باقی مانده بود با پیگیری همکاران بازرسی تعیین تکلیف شده‌اند.

در ادامه این دیدار معاون نظارت و بازرسی استان گفت: ما وظایف نظارتی را با جدیت انجام می دهیم و هدف ما این است که کمک حال دولت باشیم.

مصطفی کریمی عنوان کرد: در سازمان بازرسی کل کشور نیز دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری را داریم که بسیار مؤثر واقع شده و با توجه به ظرفیتی که وجود دارد مجموعه این فعالیت‌ها به حرمت خون شهدای گرانقدر مثمر ثمر باشد و انتظار ما از استاندار استان این است که به مشکلات اشتغال، تولید، صنعت استان با توجه به جغرافیا و پتانسیل های استان از جمله گردشگری توجه ویژه ای داشته باشد.

انتهای پیامخبر مهم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.