۸ نکته درباره آبخیزداری وآبخوان‌داری


آبخیزداری موثرترین اقدام برای کاهش آثار خشکسالی و خسارات سیل است.

به گزارش ایسنا،آبخیزداری یعنی مدیریت پایدار و جامع حوزه آبخیز که به تناسب موقعیت انسانی، اجتماعی، جغرافیایی و طبیعی طراحی و اجرا می‌شود.بر اساس صحبت‌های هوشنگ جزی – مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور – به هشت نکته درباره آبخیزداری اشاره می کنیم:

* آبخیزداری موثرترین اقدام برای کاهش آثار خشکسالی و کاهش خسارات سیل است.

*آبخیزداری می‌تواند برای مردم تمام روستاها و شهرهای یک حوزه آبخیز امکان زندگی و معیشت را میسر کند و موثرترین راه برای حفظ امنیت غذایی و زیستی در کشور است.

*اقدامات آبخیزداری شامل اقدامات بیولوژیکی یعنی حفظ و احیای پوشش گیاهی، بیومکانیکی یعنی تلفیق عملیات مکانیکی و بیولوژیکی، مکانیکی یعنی بندها و سدهای کوتاه می‌شود.

*آبخیزداری از جمله اقدامات مدیریتی و حفاظتی محسوب می‌شود.

*در پی تخصیص بودجه از محل صندوق توسعه ملی طی سه سال گذشته، آبخیزداری نتایج مثبت مشهودی داشته است.

*آبخوان‌ها همان سفره‌های آب زیرزمینی هستند که در حوزه‌های آبخیز قرار دارند.

*در واقع آبخوان‌داری به معنای مدیریت آبخوان‌ها است. اراضی دشت‌ها در آبخوان‌ها قرار گرفته‌اند و چاه‌های حفر شده در دشت‌ها از آبخوان‌ها بهره‌برداری می‌کنند.

*تعداد چاه‌های حفرشده در کشور باعث برداشت زیاد آب از آبخوان‌ها شده که این عمل فرونشست زمین را در پی داشته و مشکلات اساسی برای آبخوان‌ها به وجود آورده است.

انتهای پیامخبر مهم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.