بررسی دستورالعمل انتخاب کارشناسان ورزشی در کمیته اجرایی


دستورالعمل انتخاب کارشناسان ورزشی برای انتخابات کمیته ملی المپیک بررسی می شود.

به گزارش ایسنا، کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک یکشنبه هفته آینده تشکیل جلسه می دهد و مهم ترین دستور کار آن بررسی دستورالعمل انتخاب کارشناسان است.

بر اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک، بر اساس دستورالعمل مصوب کمیته ملی المپیک باید پنج کارشناس برای حضور در جلسه کمیته ملی المپیک انتخاب شوند.

در این جلسه این دستورالعمل باید مطابق اساسنامه جدید مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت عدم مغایرت از همان استفاده می کنند در غیر این صورت این دستورالعمل نیز باید بازنگری شود.

در اساسنامه آمده است که پنج نفر از کارشناسان حوزه بازی های المپیک به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید هیئت مدیره در مجمع عضویت خواهند داشت. حداقل دو زن و یک دانشجو خواهند بود. انتخاب کارشناسان بر اساس دستورالعمل مصوب کمیته ملی المپیک انجام می شود.

در این جلسه حسابرس سال 1400 کمیته ملی المپیک منصوب و گزارش اقتصادی حسابرس قانونی از عملکرد مالی کمیته ملی المپیک 1399 مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.

جلسه کمیته ملی المپیک 17 اسفندماه برگزار می شود و آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات و تاریخ برگزاری آن تصویب می شود.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.