ایدئولوژی انقلاب باید نسل به نسل به روز شود


ایسنا/ اصفهان استاد علوم راز دانشگاه اصفهان گفت: رمز انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه است و این حضور زمانی تداوم می یابد که ایدئولوژی انقلاب نسل به نسل به روز شود و به آن پاسخ داده شود. نسل ها.”

حسین مسعودنیا با تبیین تعریف نظری انقلاب ها با بیان اینکه انقلاب تحولی اساسی با مشارکت و خشونت مردم است. وی گفت: انقلاب به طور کلی به معنای انتقال قدرت و تشکیل نظام سیاسی جدید است و شاید مشارکت مردمی یکی از مهم ترین ویژگی های انقلاب باشد که متضمن تغییر ساختار سیاسی و ایجاد ساختار سیاسی است، یک سیاسی جدید. نظام با قانون اساسی جدید».

وی افزود: ممکن است کتاب ها بسیاری از تحولات را به عنوان انقلاب طبقه بندی کرده باشند، اما واقعیت این است که در دنیا انقلاب ها به اندازه یک انگشت است و انقلاب اسلامی ایران را می توان انقلابی دانست. درست است که انقلاب‌ها در ابتدا از دیدگاه سیاسی تعریف می‌شوند، اما واقعیت این است که انقلاب‌هایی با ارزش‌های متفاوت در یک اقتصاد، جامعه، فرهنگ و جامعه تغییرات اساسی ایجاد می‌کنند.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه پایداری انقلاب ها زمان زیادی می طلبد، تاکید کرده است که وقوع انقلاب ها امیدهای زیادی را در جامعه ایجاد می کند. انقلاب‌ها پس از پیروزی، با مشکلاتی همراه است، اما این انسجام و انسجام بین انقلابیون است که انقلاب را در سال‌های اولیه خطر نگه می‌دارد.

مسعودنیا با بیان ویژگی های اولیه انقلاب اسلامی ایران افزود: دامام خمینی در آن زمان یک ایدئولوگ، رهبر، کارگردان انقلاب و معمار پس از انقلاب بودند و روی صحنه هم بودند. همین کاریزمای امام و پیوند مستحکم بین ایشان و مردم باعث ایجاد اجماع و اتحاد و همبستگی بین مردم می شود و انقلاب را از بحران های مختلف عبور می دهد.

وی با اشاره به چالش‌های آسیب‌شناختی انقلاب تصریح کرد: انقلاب‌ها در مرحله اول پایدار و منسجم هستند و با مشارکت توده‌ای مواجه هستند، اما به تدریج دارای معایبی هستند و دلیل آن این است که انقلاب یک پدیده اجتماعی است. و هر پدیده اجتماعی دیگری با بحران ها و آسیب ها مقابله خواهد کرد.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه این حادثه قبل از وقوع باید رسیدگی شود، گفت: وی بر اهمیت مفهوم ترمیدور در انقلاب تاکید کرد او گفت: «انقلاب‌ها راه زیادی را طی می‌کنند، شکل می‌گیرند، شکست می‌خورند، رشد می‌کنند، رشد می‌کنند و سپس می‌توانند دگرگون شوند، و این مفهوم ترمیدور است. یک انقلاب نمی تواند ویژگی های ایدئولوژیک یا مردمی خود را حفظ کند. حالا چه زمانی حضور مردم حفظ می شود؟ زمانی که ایدئولوژی انقلاب با نسل ها تطبیق داده می شود و برای پاسخگویی به نیازهای نسل های مختلف آینده به روز می شود.

مسعودنیا ادامه داد: چالش های انقلاب امروز تهدید کننده است و گاه بر مشارکت مردم تأثیر می گذارد و پیامدهای آن از جمله کاهش باور سیاسی و البته کاهش مشارکت سیاسی مردم آشکار است. کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات پارلمانی . او اسلامی است و دوره سیزدهم را می گذراند و به عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، تعداد آرای باطل پس از برنده دوم بود.

وی در تشریح عوامل کاهش یا افزایش وفاق و همفکری ملی گفت: اجماع و اجماع در لغت به معنای همدلی بین مردم از یک سو و بین مسئولان از سوی دیگر است که گسست بین قوا بود و البته این هم بود. طبیعی است که این نیروها از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با هم برخورد کردند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با اشاره به اختلاف بین مسئولان، وضعیت کشور را با ساختار سیاسی توسعه یافته مقایسه کرد و افزود: در یک ساختار توسعه یافته، این تفاوت ها در قالب احزاب و تشکل های مدنی ظاهر می شود. در جامعه ما اما نهادها و تشکل های سیاسی شکل گرفته است، اما نیروهای سیاسی نتوانسته اند قاعده بازی را بپذیرند، نپذیرفته اند که زندگی شان معنا پیدا کند، یعنی سیاسی یعنی قرمز یعنی آبی.

مسعودنیا نگاه برخی سیاسیون به یکدیگر را تضعیف کننده دانست و افزود: به عنوان مثال از نگاه اصولگرایان اصلاح طلبان برانداز هستند و از دیدگاه اصلاح طلبان اصولگرایان نوستالژیک یا عقب مانده هستند. همین درگیری های سیاسی باعث دلزدگی سیاسی شهروندان می شود و مثلاً برای اولین بار عده ای شعار نه اصلاح طلب و نه اصولگرا را سر می دهند.

رفتار گروه های سیاسی باید مبتنی بر رقابت دموکراتیک باشد

وی تاکید کرد: نیروهای سیاسی باید بپذیرند که حذف گروه های سیاسی غیرممکن است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان افزود: بر اساس یک اصل تعیین کننده در جامعه شناسی، زمانی که باب اصلاحات بسته می شود، درهای انقلاب باز می شود، یعنی در ساختارهای دموکراتیک، اصلاحات کلید مقابله با بحران ها است. “

مسعودنیا به مقایسه روندهای دموکراتیک در دو کشور فرانسه و انگلستان اشاره و ادامه داد: فرانسه به عنوان سرزمین شورش ها شناخته می شود، در حالی که به بریتانیا نزدیک است که هرگز انقلاب نکرده است، اما هنوز هم کسی نمی تواند بگوید که برخی از دموکراسی های فرانسوی در بریتانیا وجود ندارند و به همین دلیل است.

وی تاکید کرد: رمز تداوم انقلاب حضور و مشارکت مردم است در حالی که زنده رود تا آب دارد زنده است و اگر آب نداشته باشد دیگر زندرود نیست. نخبگان سیاسی و دولتمردان گاه بر سر مفاهیم کلیدی کشور با هم اختلاف نظر داشتند، مثلاً تعریف روشنی از اقتصاد اسلامی در اقتصاد وجود ندارد یا اینکه هنوز نمی دانیم چه سیاستی را در حوزه فرهنگ دنبال می کنیم. مثلا در حوزه سیاست خارجی که اصل باید تامین منافع ملی باشد، اما در عمل به عرصه رقابت واقعی و سیاسی تبدیل شده است و این نابرابری سلیقه ای است که گاه گسترش می یابد و گسترش می یابد. در میان مردم

استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان اولین شرط توسعه را اجرای مفاهیم و کلیدواژه های اصلی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور دانست، اما متاسفانه در هر کشوری. این گروه گروه دیگری را محکوم می کند، روابط مبتنی بر تنش های سیاسی این تقریباً اعتماد سیاسی را کاهش می دهد.

یکی از دلایل کاهش اعتماد سیاسی فساد در کشورهاست و افزود: هیچکس منکر فساد نیست، فساد و جستجوی درآمد خود منجر به رقابت سیاسی و دعوای جناح ها و گروه های سیاسی شده است.

سیاست حذف و نزاع سیاسی باید کنار گذاشته شود

مسعودنیا افزود: مبارزه منطقی و منظم با فساد بدون توجه به خطوط و پیوندهای سیاسی کار خوبی است. اما گاهی مبارزه با فساد به یک رقابت سیاسی تبدیل می شود. مثلاً یک جریان فساد ستیزتر است یا جریان دیگر فاسدتر که خطرناک است پس حذف و خشونت سیاسی باید کنار گذاشته شود.

با او برای رد صریح این فرضیه که فساد نهادینه شده در کشور بیداد می کند، وی گفت: ما همچنین مدیران کارآمد و شایسته ای داریم و این افزایش آفت بزرگ فساد ماست و در درازمدت منجر به کاهش اعتماد سیاسی می شود.

یک استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان که معتقد است ساختار مدیریتی کشور ما نهادینه و ثابت نیست، گفت: از آنها به مدیریت اتوبوس یا آسانسور هم تعبیر می شود که این خود یک آفت است.

مسعودنیا توانمندی بالای جوانان کشور را بیان کرد و ادامه داد: جمعیت جوان و تحصیل کرده این کشور به شدت تحت تأثیر مدرنیته و رسانه های جهانی و رسانه های اجتماعی هستند و طبیعی است که برخی از هنجارها و ارزش های گذشته دور شوند. آینده در دستان این نسل جدید است و کشور باید با شکاف نسلی مواجه شود. باید تشکل هایی تشکیل شود که این نسل جدید را جذب و به آن توجه کنند، زیرا اگر این شکاف برطرف نشود آسیب جدی می شود.

ارزش‌های انقلاب برای نسل‌های جدید منطبق بر واقعیت‌های زمانه است

وی با اعتقاد به اینکه بازگشت به ارزش‌های انقلاب برای نسل‌های جدید باید مطابق با واقعیت‌های زمانه باشد، گفت: برخی از رهبران سیاسی کشور تاکنون موفق نبوده اند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان گفت: دو اصل اساسی انقلاب یعنی جمهوریت و اسلام باید حفظ شود، تحولات آن زمان باید مورد توجه قرار گیرد و در عصر جهانی شدن پذیرفته شود.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.