مراحل نهایی تسویه مطالبات تامین اجتماعی دولت / جهت آمادگی برای واگذاری سهام و شرکت های خاص


مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص روند تسویه مطالبات دولت از تامین اجتماعی گفت:

میرهاشم موسوی در گفت وگو با ایسنا وی در تشریح روند دولت برای حل و فصل مطالبات تامین اجتماعی گفت: ابتدا از دولت و رئیس جمهور برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری بگیران مورد نیاز ما در این شرایط تشکر می کنم. عید.» اوراق را به ما داد.

وی افزود: علاوه بر کاغذبازی از منابع دیگری نیز استفاده کردیم و روز گذشته هشتم اسفندماه عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به تمامی مشمولان واریز شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه همواره از حمایت ها، شرایط و الزامات حمایت های دولت برخوردار بوده ایم، تصریح کرد: در این دولت رویکرد برخورد و همکاری با تامین اجتماعی از بدو تاسیس تاکنون خوب بوده است. وی افزود: علاوه بر اوراق، سهام و شرکت هایی را منتشر می کند که باید برای پرداخت بدهی دولت واگذار شود و مقدمات کار برای سازمان خصوصی سازی فراهم شده است.

موسوی افزود: در حوزه 89 میلیارد تومانی که باید از بند دوم بودجه برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، همکاری نیز در حال انجام است. تلاش و همکاری متقابل وجود دارد تا بدهی دولت به تامین اجتماعی به حداقل برسد.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.