شورای شهر تهران با رونق جدی ساخت و ساز درگیر پرونده عدالت فضایی تهران شد


معاون شهرسازی و معماری شهر تهران از دخالت جدی مدیریت شهری با رونق ساخت و ساز پایتخت در امر برقراری عدالت فضایی در تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا صارمی با بیان اینکه تهران با رویکرد رونق پایتخت در توزیع عدالت فضایی در تهران ورود جدی به دوره جدید مدیریت شهری دارد، افزود: ضوابط، طرح های توسعه، مقاله. 5 کمیسیون و … در شورای شهر تهران وجود دارد که اموال آسیب دیده را به راحتی تخریب و نوسازی و نوسازی می کنند اما به دلیل چالش های سال است که در گذشته موانعی داشته است.

طی 4 سال گذشته کاهش صدور پروانه های ساختمانی همچنان محسوس بوده است: آمارها نشان می دهد که صدور پروانه از 34 هزار واحد در سال های گذشته به 5 هزار واحد در سال رسیده است. از این رو معاونت معماری و شهرسازی در این حوزه در نظر دارد این روند را به شرایط مناسب و بهینه بازگرداند.

معاون شهردار تهران گفت: طرح شهرسازی و معماری تهران باید بتواند سالانه 150 هزار واحد مسکونی تولید کند چرا که شرایط عادی شهر تهران را به تولید 150 هزار واحدی می طلبد. واحدهای مسکونی سالانه

تهران در حوزه ساخت و ساز با اشاره به تاخیر 8 ساله تاکید کرد: سیاست ها و برنامه های شورای شهر تهران در حوزه عمران شهری بر رونق ساخت و ساز در تمامی مناطق شهری متمرکز است.

به گفته صارمی، رویکرد معاونت معماری و شهرسازی این است که در مناطقی که تمایل چندانی برای سرمایه گذاری و ساخت و ساز وجود ندارد و در مواجهه با بافت های فرسوده و ناکارآمد و در نهایت سودآوری ساخت و ساز کمتر است. شورای شهر تهران باید با اعطای تسهیلات و مشوق ها سازوکاری برای افزایش ساخت و ساز و مشارکت سرمایه گذاران در این مناطق فراهم کند.

به گزارش سایت شورا، «یکی از مهمترین برنامه های مدیریت شهری در حوزه شهرسازی و معماری، رونق عدالت فضایی در کم توسعه ترین مناطق در سال های اخیر است».

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.