مجمع عمومی کمیته ملی المپیک آغاز شد


مجمع عمومی کمیته ملی المپیک شروع به تصویب آیین نامه و تعیین تاریخ برگزاری انتخابات کرد.

به گزارش ایسنا، مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در آکادمی ملی المپیک آغاز به کار کرد. در این مجمع رضا صالحی امیری، حمید سجادی وزیر ورزش و روسای فدراسیون ها حضور دارند.

در این جلسه باید اقدام کمیته ملی المپیک 1999 تایید شود. همچنین مجمع باید اساسنامه نحوه برگزاری انتخابات و تاریخ برگزاری انتخابات را تصویب کند.

جلسه کمیته ملی المپیک با 23 دقیقه تاخیر آغاز شد و همه اعضا در شروع کار حضور نداشتند.

ادامه دارد…Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.