تا در سال 1401 شرایطی فراهم شود تا اقتصاد ایران در دورانی متحول و مبهم حرکت کند


ایسنا/ خراسان رضوی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: انتظار می رود با شفاف سازی دولت و سیاست های بودجه 1401 از یک سو و موضوع رفع انسداد خارجی از سوی دیگر، شرایط برای عبور از اقتصاد ایران فراهم شود. تا سال 1401. طی یک دوره پرنوسان و مبهم.”

سید احسان خاندوزی ظهر امروز 19 اسفندماه در نشست با اساتید اقتصاد دانشگاه های مشهد در ساختمان اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی، اظهار کرد: در حوزه سیاست گذاری اقتصادی، اقتصاد کلان. ثبات و شفافیت دو دستور کار اول است. تا زمانی که پیش بینی حداقلی برای فعالیت اقتصادی نداشته باشیم، باید نقش ویژه ای در رشد داشته باشیم.

وی افزود: انتظار می‌رود با شفاف‌سازی سیاست‌های دولت و بودجه 1401 از یک سو و موضوع رفع انسداد خارجی از سوی دیگر، شرایط برای گذار به اقتصاد متحول و پرتلاطم ایران فراهم شود. 1401. دوره ای مبهم و سپس اوج».

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در سال 1401 تنها سیاست های کشور مانند سال جاری پایدار خواهد بود. ما در این زمینه به حمایت بیشتری نیاز خواهیم داشت که در تئوری بخشی روشن از مسیری بود که تاکنون طی کرده ایم.

خاندوزی ادامه داد: علاوه بر این، از این پس تعارضات نظری نیز به وجود می آید که دیدگاه های متفاوتی در رشد و توسعه کشور به وجود می آید. بنابراین نیاز به اجماع علمی و دانشگاهی بیشتری در این زمینه داریم.

وی افزود: از جمله طرح های پیشنهادی دولت، نقشه راه رشد بدون تورم و فقرزدایی است که به تصویب ستاد اقتصادی رسیده است. به نظر ما، تا پایان سال 1401 نیز این یک استراتژی یک سال و نیم طولانی بود که با قاطعیت بیشتری از دیدگاه اولیه دولت صحبت کنیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سه نهاد در وضعیت کلان اقتصادی نقش اساسی دارند، گفت: بانک مرکزی، نهادهای برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی.

خاندوزی با اشاره به دیپلماسی اقتصادی گفت: در حوزه دیپلماسی اقتصادی شرق، دانشگاه فردوسی به عنوان مرکزی مستقر در این منطقه برتری آشکاری نسبت به سایر موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دارد. امیدواریم چهارشنبه گذشته با دانشگاه فردوسی مشهد به توافق برسیم تا دانشکده اداری و اقتصادی این دانشگاه به مرکز مطالعات دیپلماتیک با افغانستان و سپس پاکستان تبدیل شود.

وی افزود: موضوع فقر نیز می تواند یکی از موارد ارزیابی انواع سیاست های موجود و ارائه پیشنهاد برای آینده باشد.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: همکاران ما در اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی خواستار تمدید بودجه تحقیقاتی دستگاه های تابعه برای تعریف پروژه های کلان مختلف هستند تا پروژه های کوچک.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.