قانون «گذرنامه» چیست؟ – ایسنا


پاسپورت یکی از مدارک شناسایی رسمی است که توسط دولت ها برای شهروندان صادر می شود. گذرنامه از یک سو مجوز خروج فردی است که تابع سیاست داخلی آن کشور است و از سوی دیگر تضمین امنیت و حقوق مسافر است. بسته به کشور مبدا

به گزارش ایسنا، قانون گذرنامه در سال 1351 برای اطلاع رسانی در مورد نحوه اخذ گذرنامه و قوانین خروج از کشور و همچنین انواع گذرنامه و موارد ممنوعیت خروج از کشور به تصویب رسید و در سال 1370 بند 1 ماده 1. 1. 18 تغییر کرد.

طبق این قانون، “گذرنامه” این سند سندی است که توسط مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجازه سفر به خارج از کشور یا اقامت در خارج از کشور و یا سفر به خارج از کشور به اتباع ایرانی صادر می شود. شهروندان ایرانی برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج از کشور و یا سفر خارج از کشور به ایران باید گذرنامه اخذ کنند که صدور آن منوط به ارائه مدارکی مبنی بر ایرانی بودن و تابعیت متقاضی خواهد بود. همچنین خروج از کشور در این قانون ارائه گذرنامه یا مدارک سفر موضوع این قانون ممنوع است.

این قانون سه نوع گذرنامه دارد: الف- پاسپورت سیاسی. ب- گذرنامه خدمتی (انفرادی یا جمعی). ج – گذرنامه معمولی (انفرادی یا جمعی).

برای شخصیت های سیاسی مانند ولی فقیه، رئیس جمهور، رئیس شورای شایستگی، رئیس هیئت مستشاری اسلامی، رئیس قوه قضائیه، نایب رئیس اول، اعضای هیئت امنا، تولیت آستان. قدس رضوی، وزرا و معاونان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و بسیاری دیگر. گذرنامه های سیاسی همچنین مقرر شده است که همسران اشخاص مذکور در این بند، همسر رئیس، رئیس جمهور و … می توانند از گذرنامه سیاسی جداگانه استفاده کنند.

گذرنامه های خدماتی نیز برای موارد زیر صادر می شود:
1. اشخاصی که به همراه رهبر یا یکی از اعضای هیئت مدیره به خارج از کشور سفر می کنند.
2. اشخاصی که برای انجام مأموریت به خارج از کشور به همراه رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور با معرفی مقام مربوطه سفر می کنند.
3. افرادی که برای انجام وظایف خود به خارج از کشور اعزام می شوند با ورود به دفتر هیأت وزیران با تصویب هیأت وزیران.
4. كاركنان وزارتخانه ها، مؤسسات و موسسات دولتي كه توسط وزير مربوطه به خارج از كشور اعزام مي شوند و با ذكر علت مأموريت.
5. ادارات و تکنسین های وزارت امور خارجه و همسران آنها با مجوز وزیر امور خارجه.

صدور گذرنامه سیاسی و خدماتی به عهده وزارت امور خارجه است و مدت اعتبار گذرنامه و خدمات سیاسی به استثنای مقامات رسمی دولتی که در خارج از کشور در جمهوری اسلامی ایران مأموریت دارند یک سال است. تا پایان اعتبار آن.

در قانون گذرنامه آمده است که برای افراد زیر گذرنامه خروج از کشور صادر نخواهد شد.
1- کسانی که طبق اعلام کتبی مراجع قضایی حق خروج از کشور را ندارند.
2 – افراد خارج از ایران به گدایی یا رفت و آمد یا دزدی و تقلب یا غیر آن شهرت بدی دارند.
3- سفرهای خارج از کشور بر خلاف مصالح جمهوری اسلامی ایران با تصمیم مقامات قضایی.

کمیته ای مرکب از نمایندگان: وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات که به دعوت وزارت کشور تشکیل می شود، رسیدگی خواهد کرد. و کسانی که نیستند را شناسایی کنید. صدور گذرنامه

تمدید شده پاسپورت معمولی او در ایران فرماندهی شهربانی سراسر کشور و در خارج از ایران با عمال شاهنشاهی یا کارگزاران سیاسی کشور شاهنشاهی عهده دار امور کنسولی و یا امور کنسولی خواهد بود.
دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند در مورد تحصیلات غیر دانشگاهی توسط وزارت آموزش و پرورش، در مورد تحصیلات غیر دانشگاهی و در مورد تحصیلات دانشگاهی توسط وزارت علوم و آموزش عالی به پلیس معرفی می شوند. گذرنامه دانشجویان به حرفه آنها اشاره دارد و از پرداخت کلیه هزینه های مربوط به صدور گذرنامه معاف است.

گذرنامه برای سفر به همه کشورها معتبر است به جز کشورهایی که دولت سفر شهروندان ایرانی را ممنوع یا محدود کرده است. اگر پس از اعمال گذرنامه، گذرنامه تحمیل شود، به کسانی که سفر نکرده اند، بازپرداخت می شود.

پاسپورت های جمعی نیز گذرنامه هایی هستند که به نام سرپرست تیم صادر می شوند و نام و مشخصات دستیاران در برگه پیوست آمده است. این گذرنامه ها برای:
1. افسران – درجه داران – اشخاص حقیقی و به طور کلی کارکنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح که برای انجام ماموریت خارج از کشور به صورت دسته جمعی به خارج از کشور می روند.
2- تیم های ورزشی که با تاسیس موسسه تربیت بدنی برای مسابقات به خارج از کشور می روند.
3- گروه های پیشاهنگی ارائه شده توسط سازمان پیشاهنگی ایران.
4 – حضور دانش آموزان و معلمان در وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ.
5. گروه های هنری به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر یا وزارت اطلاعات.
6- گروه های معرفی شده توسط دولت یا سازمان های وابسته به دولت.
7- کارگروه های کارورزی یا مهارت فنی خارج از کشور با تایید و اجرای وزارت کار و امور اجتماعی.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.