متغیرهای کلان اقتصادی چه تاثیری بر تصادفات رانندگی دارند؟


تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر سفرهای شهری با استفاده از جاده‌ها انجام می‌شود که پیامدهای منفی زیادی مانند افزایش تصادفات جاده‌ای، خسارات و تلفات به همراه داشته است. در یک مطالعه، محققان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر تصادفات حمل و نقل جاده ای مورد مطالعه قرار دادند.

به گزارش ایسنا، یکی از دلایل نرخ بسیار بالای تصادفات حمل و نقل در ایران نسبت به سایر کشورها، پایین بودن سهم حمل و نقل ریلی در کل کشور است.

تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر سفرهای شهری با استفاده از جاده‌ها انجام می‌شود که پیامدهای منفی زیادی مانند افزایش تصادفات جاده‌ای، خسارات و تلفات به همراه داشته است.

بررسی روند تصادفات جاده ای حومه کشور از سال 1380 تا 1398 نشان می دهد که تعداد تصادفات جاده ای در حومه حوزه حمل و نقل جاده ای تا سال 1385 افزایش و سپس کاهش یافته و تا سال 1390 روندی سینوسی و روندی کمتر داشته است. 1390. از سال 1395 تا 1395، 1398 روند صعودی داشته است.

بنابراین از 13000 به 799792 تصادف در سال 2016 از 159000 به 735 تصادف در سال 1398 و بیش از یک چهارم و نیم رسیده است.

متغیرهای کلان اقتصادی چه تاثیری بر تصادفات رانندگی دارند؟

این پژوهش به بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، کل جمعیت، طول راه و ارزش افزوده بخش حمل و نقل ریلی در کاهش تصادفات جاده ای پرداخته است.

بررسی های این مطالعه نشان داده است که در کوتاه مدت و بلندمدت هر چه ارزش بخش حمل و نقل ریلی بیشتر باشد، تعداد تصادفات جاده ای کمتر می شود.

همچنین با تولید ناخالص داخلی سرانه کشور، تعداد تصادفات حمل و نقل جاده ای افزایش می یابد.

در این تحقیق با افزایش تعداد تصادفات حمل و نقل جاده ای، کل جمعیت کشور و طول راه های کشور افزایش می یابد. همچنین با افزایش ضریب جینی که بیانگر تفاوت توزیع درآمد در کشور است، بر تعداد این گونه حوادث افزوده می شود.

یافته های این مطالعه با مطالعات قبلی همخوانی دارد و ممکن است برای سیاست گذاران وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و ترابری و وزارت کشور موثر باشد.

پاریس بازدار اردبیلی و پیمان پژمان زاد از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این پژوهش شرکت کردند.

نتایج این تحقیق در زمستان 1400 به صورت مقاله ای علمی با عنوان بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی در کاهش تصادفات حمل و نقل جاده ای در کشور در مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از آسیب منتشر شد.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.