سه معیار اول برای ازدواج با جوانان چیست؟


یک پژوهشگر علوم اجتماعی با استناد به بررسی های انجام شده در خصوص معیارهای ازدواج جوانان، درباره سه معیار اول ازدواج با جوانان گفت: باشد.

حدیث میرزا محمدی در گفت وگو با ایسنا وی با اشاره به نتایج نظرسنجی اسفند 1396 در مورد معیارهای ازدواج جوانان گفت: بر اساس نتایج این نظرسنجی 35.7 درصد دارای تفاهم، روحیه خوب و 34.4 درصد دارای شغل خوب و درآمد مناسب هستند. 32، 8 درصد و عفاف با 30.4 درصد از معیارهای اصلی ازدواج با جوانان است.

به گفته وی، نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که جذابیت ظاهری با 28.9 درصد، عشق و محبت با 28.4 درصد، اصالت خانوادگی با 21.5 درصد و سازگاری فرهنگی و اجتماعی خانواده ها با 20.2 درصد از دیگر معیارهای ازدواج جوانان است.

این کارشناس علوم اجتماعی همچنین گفت: اگر معیارهای ازدواج بین دو جنس را جداگانه بررسی کنیم، داشتن شغل و درآمد مناسب، اخلاق حسنه و تفاهم مهم ترین معیار برای ازدواج دختران است و تضاد، عفت، تفاهم و قیافه از جمله مواردی است. مهمترین معیار برای پسران

میرزا محمدی از رویکرد همسر در کار با پسر پیروی کرد: نزدیک به 20 درصد پسران می گویند داشتن شغل و درآمد مناسب یکی از سه معیار مهم ازدواج است که درصد قابل توجهی است. در قسمت دیگر نظرسنجی از پسران مجرد نیز پرسیده شد که آیا حاضرید با یک کارمند زن ازدواج کنید؟ 69.7 درصد از مردان جوان به این سؤال پاسخ مثبت داده اند و 27 درصد با کارگر زن ازدواج نمی کنند.

بر اساس این نظرسنجی، نگرش پسران جوان نسبت به اشتغال همسران، بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و بدون تحصیلات دانشگاهی متفاوت است به طوری که 21.5 درصد پسران مجرد دارای مدرک دانشگاهی و 34.6 درصد پسران بدون مدرک دانشگاهی هستند. آنها نمی خواهند با یک کارمند زن ازدواج کنند.

این پژوهشگر همچنین در بخشی دیگر از صحبت های خود درباره نگرش جوانان به عوامل موثر در ازدواج موفق توضیح داد: بیش از نیمی از جوانان مجرد یعنی 51.8 درصد معتقدند که داشتن یک علاقه مشترک مهم ترین عامل یک ازدواج موفق است. ازدواج. از این تعداد 19.3 درصد دارای درآمد کافی، 9.2 درصد دارای رابطه زناشویی خوب، 7.5 درصد دارای اعتقاد مذهبی مشترک، 3.6 درصد دارای فرزند، 2.6 درصد در کارهای خانه مشترک و 1 درصد کمتر از اجماع سیاسی هستند. یک ازدواج موفق

وی افزود: در مجموع 59.4 درصد دختران بیشتر از 50.8 درصد پسران به عنوان عامل ازدواج موفق علاقه مشترک دارند. از سوی دیگر، رضایت بخشی از روابط زناشویی و داشتن درآمد کافی برای پسران در ازدواج موفق از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین دو گروه آموزشی، افراد دارای مدرک دانشگاهی نقش مهم تری نسبت به سایر گروه ها در علایق مشترک دارند و داشتن فرزند برای گروهی که مدرک دانشگاهی ندارند در ازدواج موفق بیش از گروه دیگر اهمیت دارد.

میرزا محمدی همچنین در پایان سخنان خود درباره نگرش جوانان به ازدواج زن و مرد گفت: 61.5 درصد جوانان مجرد معتقدند که زنان باید جوانتر از همسران خود باشند و 1.2 درصد معتقدند زنان باید جوانتر از همسر خود باشند. شوهران باید بزرگتر باشند 23.7 درصد از جوانان مجرد نیز معتقدند که تفاوت سنی بین زن و مرد مهم نیست، صرف نظر از اینکه زن از همسرش کوچکتر یا بزرگتر باشد. مردان با 64.4 درصد بیشتر معتقدند که مردان باید در ازدواج مسن تر از زنان نسبت به زنان با 59 درصد باشند. اما نگرش گروه های سنی مختلف و گروه های آموزشی مختلف در این زمینه تفاوت معناداری ندارد.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.