رئیس جمهور بر اهمیت تداوم اقدامات حمایتی دولت برای ریشه کنی فقر تاکید کرد


رئیس‌جمهور تاکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های کشور می‌توان برای بسیج امکانات و برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ اقداماتی انجام داد تا برای دومین سال فقر کامل در کشور وجود نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، جلسه کارگروه رفع فقر مطلق ظهر امروز با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی و رئیس کمیته حمایت از امام خمینی (ره)، معاون اول رئیس جمهور، تعاون و وزیر کار برگزار شد. و روسای سازمان بهزیستی و برنامه ریزی و بودجه.

رئیس جمهور در این نشست با اشاره به اقدامات دولت در ماه های پایانی دهه 1400 به ویژه در ایام نوروز برای تامین حداقل نیازهای جامعه هدف، وجود فقر مطلق را بر اساس معمول آن دانست. معنی باعث رنجش می شود. و مسئولیت زیادی ایجاد می کند. این برای مسئولین است.

رئیسی افزود: با توجه به ظرفیت های کشور می توان در جهت بسیج امکانات و برنامه ریزی منسجم و هماهنگ گام برداشت تا در سال جاری فقر مطلق در کشور وجود نداشته باشد.

در این جلسه تصمیماتی مبنی بر ادامه اقدامات دولت برای رفع نیازهای اساسی جامعه هدف اتخاذ و مقرر شد کمیسیون امداد امام خمینی (ره) پیرامون این افراد شناسایی و اقدامات حمایتی انجام دهد.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.