مرجع اطلاعات هسته “ماه” را راه اندازی می کند


مرجع اطلاعات پایه را تنظیم کنید "ماه"

«ماه» اشاره ای به اطلاعات هسته ای است. نمایشگاه ملی دستاوردها و توانمندی های صنعت هسته ای.

به گزارش ایسنا، عناصر ارائه شده در سامانه مرجع اطلاعات هسته ای شامل رویدادهای علم هسته ای کشور، فرصت های پژوهشی و افتخارات و افتخارات جوایز علمی هسته ای کشور در نقاط مختلف کشور و منطقه است. انجمن ها و سازمان های مختلف در زمینه انرژی هسته ای، گزارش ها و تحلیل های سیانومتری در مورد موضوعات مختلف هسته ای، منابع علمی عمومی و تخصصی مرتبط با مسائل هسته ای، پایگاه های بین المللی هسته ای به ویژه پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با آژانس بین المللی انرژی اتمی و هرگونه اطلاعات. و اخبار مورد نیاز محققین کشور را ذکر کرد.

* لینک دسترسی به این سیستم mah.nstri.ir

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.