ویدئو / خدمت مقدس یا غیبت دو ساله؟


ویدئو / خدمت مقدس یا غیبت دو ساله؟

از کسانی که می گویند سربازی یک خدمت مقدس است، برای کسانی که معتقدند آن را بی فایده می دانند، دو وجه بر وجوب است و طرف مقابل. البته نظامیان این جمله اجباری را زیاد دوست ندارند. در قلب این طیف کسانی هستند که می گویند ما باید نحوه انجام و انجام کارها را تغییر دهیم. به عنوان مثال مدت زمان آن را کاهش دهید و از سربازان حرفه ای نه تنها به عنوان نیروهای ارزان قیمت استفاده کنید. در این ویدئو سعی می کنیم با گفتگو با چند تصویر از پادگان ارتش “01” و چند سرباز به دوره آموزشی نظامی برویم.

عکاس: اسماعیل گلرخ، امید ابراهیمی / خبرنگار: محمدرضا نورمحمدیان / تدوین: امید ابراهیمیSource link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.