چرخه تغییرات تکراری – ایسنا


جایگزینی مدیران و زیرمجموعه های آنها پس از تغییر دولت به یک ویژگی نادر در ساختار اداری کشور تبدیل شده است. مشکلی که به عنوان “تغییر اتوبوس” شناخته می شود. حالا باید برای اون تیم هم تغییراتی ایجاد بشه!

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در نشست خبری 30 فروردین گفت وی در پاسخ به سوالی مبنی بر جایگاه مدیر دولت قبل در ساختار اجرایی کشور به رسانه ها گفت: رئیس جمهور تاکید می کند که بانیان شرایط کنونی نمی توانند مشکلات را حل کنند. کسانی که کارایی لازم را داشته باشند می توانند ابقا شوند و در غیر این صورت نمی توانند با دولت همکاری کنند.

بهادری جهرمی همچنین یادآور شد: اخیراً رئیس جمهور دستور تشکیل کارگروهی را به معاونت اجرایی رئیس جمهور صادر کرده است.

تغییر رویکردهای دولت جدید به مدیران ارشد و وزرا غیرمعمول نیست، اما در طول سالیان متمادی در ایران متداول شده است که با تغییر هر یک از مدیران از سمت بالا تغییر کند. بی تجربه و بی تجربه از جایی به جای دیگر حرکت می کنند.

این سؤالاتی را ایجاد می کند:

1. تشکیل کارگروه تغییر بر چه اساسی است؟

. معیارهای شناسایی این کارگروه و معیارهای تغییر مدیران چیست؟

3. چگونه افراد یک شبه بدون پیشینه خاص یا مهم به مدیریت ارشد می رسند و آیا با تغییر هر دولتی این چرخه تکراری ادامه دارد؟

4. چرا بازنشستگی یا استعفا برای برخی از مدیران هیچ معنایی ندارد و برای رسیدن به چنین مکانی باید آنها را به زور از میز خود حذف کرد؟

5. تکلیف مدیران واجد شرایطی که موفق بوده اند و ممکن است به دلیل برکناری مدیران جدید برکنار شوند چه می شود؟

6. در کجا باید از تجربیات مثبت و منفی قبلی استفاده کرد؟

7. حداقل هر 8 سال یکبار این اتفاق می افتد. آیا این امر باعث ایجاد هرج و مرج در ساختار مدیریتی کشور نمی شود؟

8. هزینه های مادی دولت و هزینه معنوی قدرت چقدر است؟

9. چرا این تغییرات ساختار مدیریتی کشور را در طول سالیان متمادی تغییر نداده است؟

10. چرا با وجود این همه تغییر در دولت های مختلف، برخی افراد همچنان در سطوح بالای مدیریتی کشور حضور دارند و هیچ گاه کنار گذاشته نمی شوند؟

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.