دولت هنوز تصمیم کاملی برای ارز ترجیحی نگرفته است/ نگران این وضعیت هستیم


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ابتدا رئیس جمهور و هیئت دولت باید در مورد ارز ترجیحی تصمیم گیری جامع داشته باشند، البته دستگاه ها آن را ایجاد کنند. این تصمیم جامع هنوز از سوی شورای حاکمیتی اتخاذ نشده است.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اظهارات ضد و نقیض مبنی بر نحوه تصویب مصوبه سال جاری مجلس در خصوص ارز اولویت دار، اظهار کرد: پشت این سیاست و قانون باید ایستاده و همه گروه ها با محور رئیس جمهور حرکت کنند. جهت تصمیم گیری های موبایل

وی افزود: مجلس در بودجه سال جاری طی مصوبه ای به دولت اختیار داده تا در مورد ارز ترجیحی تصمیم گیری کند اما دولت هنوز تصمیم جامعی در مورد اینکه آیا می خواهد ارز جایگزین داشته باشد یا همان روند قبلی را نگرفته است. ” ادامه هید. ما نیز از این وضعیت در مجلس بسیار نگران هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وقتی تصمیمی نیست برای تثبیت خود در هیئت حاکمه مردد است، افزود: در آن زمان، البته، هر وسیله ای برای تصمیم گیری لازم بود. هیئت وزیران هنوز تصمیم کاملی در مورد ارز ترجیحی نگرفته و این روند برای بدنه سیاسی مشکلاتی ایجاد کرده است.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.