ایسنا – روستای فرخد; قمصر خراسان


شهر قدیم فرخود در 20 کیلومتری شمال مشهد قرار دارد و حدود بیست سال است که به گل محمدی می آیند و از سال 94 و اوایل اردیبهشت جشنواره گلاب گیری را در آنجا برگزار می کنند. گل رز این روستا حدود هفت سال است که به «قمصر خراسان» معروف است.Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.